Naskah Pidato Halal Bihalal

Naskah Pidato Halal Bihalal Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillahi robil alamin wabihinasta’in ala umuridduni awadin washolatu wasalamu wal ambiyai walmursalin amaba’du. Para bapak, para ibu ingkang kula kurmati, para sedherek, para hadirin wal hadirot rohimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun, saengga … Continue reading “Naskah Pidato Halal Bihalal”

Contoh Naskah Pidato Halal Bihalal

Contoh Naskah Pidato Halal Bihalal Contoh naskah pidato sambutan ketua Panitia halal hihalal Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehinggga pada malam yang berbahgia ini kita masih bisa diberi … Continue reading “Contoh Naskah Pidato Halal Bihalal”

Pidato IPTEK

Pidato IPTEK Artikel Pidato IPTEK >> Pidato IPTEK >> Pidato tentang IPTEK Pidato IPTEK Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh Wassolatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalian wa’ala alihi wasohbihi ajmain, ama ba’du. Yang terhormat bapak kepala UPT Disdikpora Kecamatan Dayeuhluhur atau yang mewakili Yang saya hormati dewan juri lomba pidato, Rekan-rekan peserta lomba pidato yang saya … Continue reading “Pidato IPTEK”

Karya Ilmiah Biologi

Artikel Karya Ilmiah Biologi >> Contoh Karya Ilmiah Biologi >> Karya Ilmiah Biologi Contoh Karya Ilmiah Biologi – Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai Contoh Karya Ilmiah Biologi.Setelah beberapa saat yang lalu saya memberikan informasi mengenai Contoh Karya Ilmiah Bahasa Indonesia dan juga Contoh Karya Ilmiah Tentang Budaya kali ini saya akan memberikan informasi … Continue reading “Karya Ilmiah Biologi”

Sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal

Artikel Sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal >> Kata Sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal >> Contoh Sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal   Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehinggga pada malam yang berbahgia … Continue reading “Sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal”